Duyurular

Gazi Üniversitesinde 2000 öğretim üyesi üzerinde 7 (yedi) soru üzerinden anket yapılacağı ve bu anketin sorularından iki tanesinin Gazi Üniversitesi Rektörünü rahatsız ettiği için yapılmasına izin verilmediği belirtilmektedir.

Hiç bir bilimsel araştırma 7(yedi) soruluk bir anketle bir sorunu analiz edeceği iddiasında bulunamaz. Bilimsel araştırmalar gazetelerin hafta sonu eklerinde yayınlanan veya çeşitli internet sitelerinde bir kaç sorudan oluşan anketler değildirler. Bilimsel araştırmalar çeşitli demografik-kişisel bilgi sunan değişkenlerin [örneğin üniversite söz konusu olduğunda akademik personel (akademik personelde profesör, Doçent, Yrd. Doç. Dr. gibi alt değişkenler), idari personel ve öğrenci olmak üzere]   diğer değişkenlerle (tutum, davranış, kanaat, bilgi vb değişkenleri) ilişkileri üzerine kuruludur. Dolayısıyla 7 sorudan oluşan bir anket ancak belirli bir amaca hizmet etmeye yönelik ‘operasyonel’ bir anket olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca anket, metod açısından incelendiğinde bir çok önyargı, yönlendirme ve bilimsel olmayan içeriğe sahiptir. Amatör bir lisans öğrencisi bile bu tür bir anket yaparken daha ciddi ve daha derli toplu bir anket hazırlar. 

Anket, daha başlangıçta yönergesiyle kişileri belirli bir alanda yönlendirmeye yönelik yanlı bilgiler içermektedir. Cevaplayıcı Gazi Üniversitesinde mobbing ve ayrımcılık olduğuna inandırılmaya çalışılarak etkilenmeye çalışılmaktadır.

Sorular daha önce Gazi Üniversitesinin çeşitli öğretim üye ve asistanlarına (tamamına değil) gönderilmiş ve daha sonra da http://www.hegem.org.tr/mobbinganketi.aspx uzantılı sitede kamuya açılmıştır. Bu anket şu anda halktan biri tarafından rahatlıkla doldurulabilmektedir. Bu yüzden hazırlanan sorular ve ölçme tarzı itibariyle anketin geçerliliği ne de güvenilirliği söz konusudur, kısaca anketin hiç bir bilimsel değeri yoktur.

Anket soruları bu önyargıyı “kör göze parmak” türünden devam ettirmektedir. Örneğin,

  1. Soru Gazi Üniversitesinde, öğretim elemanlarına mobbing uygulandığına inanıyor musunuz?” sorusudur ve cevapları aşağıdaki gibidir:

a) Kesinlikle inanıyorum

b) İnanıyorum

c) İnanmıyorum

d) Bu konuda fikrim yok

Yani cevap verirken mobbing uygulandığına kesinlikle inanabilirsiniz. Ancak kesinlikle inanmama gibi bir seçeneğiniz yoktur. Bu durum önyargılı ve beceriksizce hazırlanan diğer sorular için de geçerlidir. Örneğin Rektörün adaletsiz davrandığına kesinlikle inanabilirsiniz ancak kesinlikle inanmama gibi bir seçeneği işaretleyemezsiniz çünkü yoktur.

Anketi doldurduktan sonra bu zamana kadar hangi oranlar çıktığına dair hiç bir gösterge yoktur. Bu da anketlerin tüm bu hazırlık ve operasyonlara rağmen yine de bir filtrelemeden geçebileceği yönünde bir fikir vermektedir.